Pasaules lielākās pacienšu atbalsta organizācijas un apvienības:

  • Nancy’s Nook Endometriosis Education
    Facebook grupa, kas balstās uz pētījumos pamatotas informācijas apmaiņu un pacienšu, ģimenes locekļu un veselības speciālistu izglītošanu. Ievēro striktus komunikācijas nosacījumus.

    Facebook grupa: https://www.facebook.com/groups/418136991574617/

 

 

 

 

 

 

 

  • Thoracic Endometriosis/LUNG Endo
    Pacienšu veidota grupa krūšu kurvja/plaušu/diafragmas endometriozes gadījumiem, pieredzes un informācijas apmaiņai un savstarpējam atbalstam.

    Facebook grupa: https://www.facebook.com/groups/Lungendo/